Izjava o konverziji valute

Izjava o konverzije valute (vrijedi samo za plaćanje izvan RH):

Sva plaćanja biti će izvršena u Eurima. Iznos koji će se naplatiti se dobiva kroz konverziju cijene u Eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju konverzije.
Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.