ELEKTROMAGNETNE BRAVE

Služe za “otvaranje”-oslobađanje vrata. Ugrađuju se na vrata i rade na principu magneta koji pod naponom drži drugu metalnu stranu i ne da vratima da se otvore. Koriste se kod portafonskih sustava ali mogu i za druge vrste kontrole pristupa.

Broj tipki
Broj tipki
Kontrola pristupa
Kontrola pristupa
Proizvođač
Proizvođač