KAKO ODABRATI (VIDEO) PORTAFON

U nastavku donosimo vodič što je sve potrebno kod kupnje (video) portafona i na što treba obratiti pažnju.

djevojka ne zna koji portafon izabrati

1. vanjske jedinice

vanjska jedinica za portafonvanjska jedinica za portafon s otiskom prsta
 • BROJ TIPKI – Koliko pozivnih tipki treba biti na vanjskoj jedinici?
  Tipke naravno služe za pozivanje korisnika i treba odabrati koliko ih treba biti.
  Broj tipki nije nužno povezan s brojem unutarnjih jedinica budući da se na jednu tipku može spojiti nekoliko unutarnjih jedinica npr. dvoetažni stanovi ili  obiteljske kuće.
  Treba napomenuti da postoje i modeli bez pozivnih tipki. Kod njih se poziva direktnim odabirom koda na šifrarniku ili odbariom prezimena na displayu. Ti se modeli rjeđe koriste i obično se koriste za velike sustave/zgrade.   
modul za portafon s 1 tipkommodul za portafon s 2 tipkemodul za portafon s 5 tipki
 • KAMERA – Hoće li vanjska jedinica imati kameru ili će biti samo audio portafon?
  Postoji i mix opcija koja je jako popularna kod stambenih zgrada. To je opcija vanjske jedinice s kamerom a unutra su kombinacije audio uređaja i video monitora, ovisno o želji pojedinog stanara. 
modul za portafon s kamerom
 • KONTROLA PRISTUPA – Hoće li imati jednu od dodatnih opcija kontrole pristupa za otvaranje vrata? 
  ŠIFRARNIK (za otvaranje vrata pomoću šifre), NFC čitač (za otvaranje vrata pomoću NFC tagova ili Android mobitela), RFID čitač (pomoću RFID tagova), BIOMETRIJA (za otvaranje vrata pomoću otiska prsta)? Čitači se mogu i međusobno kombinirati.
modul za portafon šifrarnikmobitel i nfc privjesakmodul za portafon s nfc čitačemmodul za portafon otisak prstaprst na dodir za otisak prstamodul za portafon šifrarnik
 • PODŽBUKNA ILI NADŽBUKNA UGRADNJA – Ugrađuje li se podžbukno (ugradbeno) ili nadžbukno (nadgradno)?
  Kod podžbukne ugradnje vanjska jedinica je samo nekoliko mm izbočena u odnosu na površinu i zbog toga je potrebno ugraditi ugradbenu kutiju u zid ili profil. Kod nadžbukne ugradnje to nije slučaj jer se ugrađuje na zid ili profil a debljina ovisi o modelu vanjske jedinice.
podžbukna kutija za portafonnadžbukna kutija za portafon
 • KROVIĆ ZA KIŠU – Hoće li biti izložena kiši?
  Krovići za kišu se dodatno stavljaju ako je vanjska jedinica direktno izložena kiši. Ako se radi o nekim ekstremnim uvjetima kad se vanjska jedinica nalazi odmah uz more ili uz cestu gdje je izložena jakom zapljuskivanju ili pršini onda se preporučuju modeli s IP65 zaštitom za vremenske uvjete.
krović za kišu za portafonkrović za kišu za portafonkrović za kišu za portafon
 • DODATNE OPCIJE
  Postoje još dodatni moduli koji se mogu ugraditi kao što je info svjetleći modul u kojega se najčešće upisuje kućni broj ili nešto drugo, prazni modul, itd.
  Također znaju se dodati u sustav kada je potrebno dodati dodatne modul radi dimenzija da se npr. pokrije rupa od starog portafona. 
info modul za portafonprazni modul za portafon

2. Unutarnje jedinice

 • Audio uređaji (govor i otvaranje vrata) postoje u varijantama sa slušalicom i bez slušalice (handsfree).
 • Video monitori (slika, govor i otvaranje vrata). Postoje u veličinama ekrana od 4,3″ i 7″. U pravilu je manji ekran dovoljan i jako dobro se vidi slika.
  Najčešće su handsfree opcije bez slušalice no imamo u ponudi i modele sa slušalicama.
  Postoje i wifi modeli koji imaju opciju da se preko wifi-a spajaju na router korisnika i da se video pozivi također prosljeđuju na mobitela korisnika (slika, govor i otvaranje vrata). Ta opcija ima dodatne prednosti kada nema nikoga doma kod raznih dostava i praktično je da korisnik vidi na mobitelu kada netko zvoni.
  Također je moguće međusobno kombinirati audio uređaje i video monitore. 

3. Napajanje 

 • Napajanje je neophodno za rad sustava. Spaja se na struju (220V), obično unutra kod osigurača od struje i napaja cijeli sustav s manjim naponom (24-33V). Kod kontrole pristupa često je potrebno još jedno dodatno (puno manje) napajanje koje radi na sličnom principu.

4. Razdjelnici, dodatni moduli i elektroprihvatnici  

 • Razdjelnici se stavljaju kada ima više korisnika i služe za razdvajanje signala. Malih su dimenzija, mogu stati u razvodne kutije i nije im potrebno zasebno napajanje. Kod nekih sustava se kupuju posebno a kod nekih se isporučuju uz unutarnje jedinice.
 • Dodatnih modula ima više vrsta i stavljaju se kada su potrebne neke rjeđe korištene opcije, kao  npr. ako ima više vanjskih jedinica, za otvaranje dodatne klizne ograde, za aktiviranje stubišne rasvjete, BEsmart modul za prosljeđivanje video poziva na mobitele, itd…
 • Elektroprihvatnici se ugrađuju u štok i služe za “otvaranje vrata”, tj. da se otpuste kako bi se vrata oslobodila za ulaz. Ima raznih modela, sa i bez blokade, s memorijom, inverzni, itd.
  Ukoliko želite da se čuje kako “brava zuji” potrebno je staviti AC elektroprihvatnik i spojiti ga na zasebno AC napajanje. Ako je spojen direktno na portafon ili na DC napajanje onda sam čuje samo “tik”.

Na koju visinu ugraditi video portafon?

Optimalna visina za ugradnju video portafona je oko 150 cm. Naravno to je visina na kojoj bi se trebala nalaziti kamera a gornji dio portafona može biti viši.

Na donjoj skici prikazani su kutevi vidljivosti za par visina kod većine standardnih modela video portafona. 

Skica na koju visinu se ugrađuje video portafon