GOLMAR PORTAFON
 sheme spajanja

Golmar SOUL ACCESS 1 korisnik (2-žični digitalni G2+ sustav)

Sustav za 1 korisnika s vanjskom SOUL ACCESS pozivnom jedinicom s ugrađenim ŠIFRARNIKOM i video monitorom.

Golmar SOUL 2 korisnika (2-žični digitalni G2+ sustav)

Sustav za 2 korisnika s vanjskom SOUL2 pozivnom jedinicom s ugrađenim RFID čitačem i video monitorima.

Golmar Shema spajanja

Golmar SOUL 4 korisnika (2-žični digitalni G2+ sustav)

Sustav za 4 korisnika s vanjskom SOUL4 pozivnom jedinicom s ugrađenim RFID čitačem i video monitorima.

Golmar Shema spajanja

Golmar Nexa BIO 1 korisnik (2-žični digitalni G2+ sustav)

Sustav za 1 korisnika s vanjskom NEXA BIO pozivnom jedinicom s ugrađenim biometrijskim čitačem otiska prsta i video monitorom.

Golmar portafon shema

Golmar Nexa NFC 8 korisnika (2-žični digitalni G2+ sustav)

Sustav za 8 korisnika s vanjskom NEXA pozivnom jedinicom s ugrađenim NFC čitačem i video monitorima.

Golmar portafon shema

Golmar Nexa NFC+KP 15 korisnika (2-žični digitalni G2+ sustav)

Sustav za 15 korisnika s vanjskom NEXA pozivnom jedinicom s ugrađenim NFC čitačem i šifrarnikom. Mix sustav (audio i video monitori).

Golmar portafon shema