ELEKTROPRIHVATNICI

​Služe za “otvaranje” vrata. Ugrađuju se u štok, te kada dobiju impuls se otpuste i vrata postaju slobodna da se otvore. Postoji više vrsta: klasični, s memorijom, s deblokadom, s memorijom i deblokadom, te sigurnosni (inverzni). Najčešće se koriste u kombinaciji s portafonima ali mogu i za druge vrste kontrole pristupa.