KONTROLA PRISTUPA ZA OTVARANJE VRATA

U našoj paleti nudimo četiri različite varijante sustava za kontrolu pristupa. Imate mogućnost izbora za otvaranje vrata pomoću:

  • Šifre
  • RFID taga (privjeska) ili kartice
  • NFC taga (privjeska) ili Android telefona opremljenog NFC funkcijom
  • Otiska prsta

Kontrola pristupa sa šifrarnikom

Ugradnjom šifrarnika na ulazna vrata omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo upisivanjem određene šifre. 
Šifrarnici su combo uređaji, tj. imaju ugrađeni i RFID čitač kartica ili privjesaka, tako da se može koristiti po želji i šifra i RFID privjesak.
Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

šifrarnik pokraj metalnih vrata

Kontrola pristupa s RFID čitačem

Ugradnjom RFID čitača na ulazna vrata omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo prislanjanjem RFID privjeska na čitač.
Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

rfid čitač pokraj metalnih vrata

Kontrola pristupa s NFC-om / Android mobitelom

Ugradnjom NFC čitača na ulazna vrata omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo prislanjanjem mobitela koji ima NFC čitač (za sada samo Android) ili NFC tag. Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

nfc čitač pokraj metalnih vrata

Osim ugradnje jednog od uređaja za kontrolu pristupa, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i sama vrata, što iziskuje određene bravarske radove.
Ovisno o vrsti vrata prilagođava se kvaka/kugla i brava (cilindar može ostati isti), te se ugrađuje elektro-prihvatnik ili elektromagnet.

U ponudi imamo samo provjerene i kvalitetne proizvođače za kontrolu pristupa, elektro-prihvatnike, elektromagnete i ostale mehaničke dijelove.

rfid čitač kod smetlarnikanfc čitač kod smetlarnika