NFC KONTROLA PRISTUPA ZA OTVARANJE VRATA

NFC čitač

Jedna od Golmar-ovih noviteta je i NFC čitač (reader).
Služi za kontrolu prolaza ili “otvaranje vrata” pomoću mobitela. Radi na način da osim standardnih RFID tagova ima mogućnost da se vrata otvore prislanjanjem mobitela na NFC čitač. Za sada je kompatibilan sa svim smartphone Android uređajima koji imaju NFC.

Može se integrirati u vanjsku jedinicu portafona, ali može biti i kao samostojeći uređaj, tako da se može ugraditi na bilo koji postojeći portafonski sustav.

NFC je najnovija tehnologija koja se je nestrpljivo očekivala da se koristi za kontrolu prolaza i koje je sada postala dostupna.

nfc čitač na ulazu u kuću

Biometrija (otisak prsta)

U ponudi imamo i biometrijske čitače (otiska prsta).

Napredna tehnologija kontrole pristupa koristi otisak prsta za otvaranje vrata, ali moguće ju je koristiti i za druge namjene.

Koriste se napredni algoritmi kao jaka zaštita za analizu biometrijskih podataka prikupljenih tijekom autenfikacije koji osiguravaju da samo ovlaštene (prijavljene) osobe imaju pristup.

To je ujedno najbrži i najpraktičniji način jer vaš prst postaje vaš ključ. Također je i preporuka da se prijavi više prstiju, za slučaj da dođe do ozljede ili neke druge nemogućnosti korištenja. Postoje i dualni modeli koji uz biometrijski čitač imaju i RFID čitač kartica/privjesaka, tako da se može koristiti oboje.

prst na biometrijskom čitaču

Može se integrirati kao modul u portafon, može biti kao samostojeći uređaj, a može se ugraditi i uz bilo koji postojeći portafonski sustav.

U ponudi imamo četiri različite varijante sustava za kontrolu pristupa. Imate mogućnost izbora za otvaranje vrata pomoću:

  • NFC taga (privjeska) ili Android telefona opremljenog NFC funkcijom
  • Otiska prsta
  • Šifre
  • RFID taga (privjeska) ili kartice

Kontrola pristupa sa šifrarnikom

Ugradnjom šifrarnika na ulazna vrata omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo upisivanjem određene šifre. 
Šifrarnici su combo uređaji, tj. imaju ugrađeni i RFID čitač kartica ili privjesaka, tako da se može koristiti po želji i šifra i RFID privjesak.
Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

šifrarnik pokraj metalnih vrata

Kontrola pristupa s RFID čitačem

Ugradnjom RFID čitača na ulazna vrata omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo prislanjanjem RFID privjeska na čitač.
Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

rfid čitač pokraj metalnih vrata

Osim ugradnje jednog od uređaja za kontrolu pristupa, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i sama vrata, što iziskuje određene bravarske radove.
Ovisno o vrsti vrata prilagođava se kvaka/kugla i brava (cilindar može ostati isti), te se ugrađuje elektro-prihvatnik ili elektromagnet.

U ponudi imamo samo provjerene i kvalitetne proizvođače za kontrolu pristupa, elektro-prihvatnike, elektromagnete i ostale mehaničke dijelove.

rfid čitač kod smetlarnikanfc čitač kod smetlarnika