KONTROLA PRISTUPA ZA SMETLARNIKE

U ponudi imamo četiri varijante kontrole pristupa za smetlarnike. To može biti otvaranje vrata sa šifrom, RFID tagom ili karticom, mobitelom koji ima NFC ili otiskom prsta.
Funkcija je kod svih opcija ista, a to je da se osigura i pojednostavni ulazak u spremište za otpad ili smetlarnik.
Korisnici imaju mogućnost i priliku da izaberu varijantu koja ima najbolje odgovara.

Naručite već sada te zaštite i modernizirajte svoju zgradu.  Kvalitetna i brza usluga, kvalitetna oprema te dugogodišnje iskustvo čine nas prvim izborom.

Kontrola pristupa na smetlarniku sa šifrarnikom

Ugradnjom šifrarnika na ulazna vrata smetlarnika omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo upisivanjem određene šifre. To dodatno olakšava i pojednostavljuje ulazak u smetlarnik.
Također jedna šifra se može dati i djelatnicima čistoće pa se ne mora voditi briga o tome kada im se treba otvoriti smetlarnik.
Šifrarnici su combo uređaji , tj. imaju ugrađeni i RFID čitač kartica ili privjesaka, tako da se može koristiti po želji i šifra i RFID privjesak. Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

šifrarnik pokraj metalnih vrata

Kontrola pristupa na smetlarniku s RFID čitačem

Ugradnjom RFID čitača na ulazna vrata smetlarnika omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo prislanjanjem RFID privjeska na čitač.
To dodatno olakšava i pojednostavljuje ulazak u smetlarnik.
Također jedan RFID privjesak se može dati i djelatnicima čistoće pa se ne mora voditi briga o tome kada im se treba otvoriti smetlarnik.
Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

rfid čitač pokraj metalnih vrata

Kontrola pristupa na smetlarniku s NFC-om / mobitelom

Ugradnjom NFC čitača na ulazna vrata smetlarnika omogućava se stanarima brzi ulaz (bez ključa) samo prislanjanjem mobitela koji ima NFC čitač (za sada samo Android) ili NFC tag.
To dodatno olakšava i pojednostavljuje ulazak u smetlarnik.
Također jedan NFC tag se može dati i djelatnicima čistoće pa se ne mora voditi briga o tome kada im se treba otvoriti smetlarnik.
Naravno ostaje i dalje mogućnost otvaranja s ključem.

nfc čitač pokraj metalnih vrata

Osim ugradnje jednog od uređaja za kontrolu pristupa, potrebno je na odgovarajući način pripremiti i sama vrata, što iziskuje određene bravarske radove.
Ovisno o vrsti vrata prilagođava se kvaka/kugla i brava (cilindar može ostati isti), te se ugrađuje elektro-prihvatnik ili elektromagnet.

U ponudi imamo samo provjerene i kvalitetne proizvođače za kontrolu pristupa, elektro-prihvatnike, elektromagnete i ostale mehaničke dijelove.

Stanari/suvlasnici odgovorni su da se u kontejnere za miješani komunalni otpad mogu bacati ISKLJUČIVO  ZG vrećice.
Ako u njima bude drugačije bačeni otpad, za to su predviđene ugovorne kazne.

zg plave vrećice za otpad
kontejneri prepuni smeća

Za nepropisno odlaganje miješanog komunalnog otpada izdavat će se obavijesti o ugovornoj kazni, najviše u iznosu od 500 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika kućanstvo, odnosno najviše u iznosu od 1.000 kuna za korisnike usluge iz kategorije korisnika koji nije kućanstvo.

Zato zaštitite svoje smetlarnike na vrijeme.

nfc čitač kod smetlarnika
rfid čitač kod smetlarnika